Recreatie en competitie : het kan !

Recreatie en competitie zijn op het eerste gezicht niet verzoenbaar ; in het H.Z.V.V. kan dit wel. Het recreatieve ligt in het feit dat voor vele ploegen die in het verbond actief zijn, ontspanning en lichaamsbeweging de voornaamste redenen zijn om deel te nemen aan de wedstrijden. De druk om te presteren die eigen is aan competitiesport, is in het H.Z.V.V.niet afwezig, maar ondergeschikt aan de recreatieve benadering. Geldgewin is in het HZVV niet aan de orde. Recreatieve sport betekent niet dat er geen regels en verplichtingen zijn voor de aangesloten ploegen. De reglementen van het HZVV zijn op deze webstek te consulteren. Zonder orde en discipline houdt immers geen enkele organisatie stand. Het feit dat het H.Z.V.V. een vaste waarde is in het sportaanbod in Halle en uitgegroeid is tot één van de grootste sportvereningingen van de stad, bewijst dat de nagestreefde mix van ontspanning en inspanning vele mensen in Halle en omgeving aanspreekt en bekoort.

Wekelijks een wedstrijd.

Sporten wordt pas echt leuk wanneer het op een geordende en verantwoorde manier kan gebeuren. Daarom opteerde het H.Z.V.V. voor een competitiesysteem dat over 8 maanden verloopt en waarbij elke ploeg wekelijks een wedstrijd betwist die geleid wordt door ervaren scheidsrechters. Dat er jaarlijks kampioenen worden gehuldigd staat niet haaks op de recreatieve betrachting, maar verleent het verbond een geloofwaardigheid en herkenbaarheid en een uitstraling die voortdurend nieuwe ploegen aantrekt. De betrachting om zoveel mogelijk personen de sport van hun voorkeur te laten beoefenen op een geordende en verantwoorde manier, wordt zo gerealiseerd.

Handig en aantrekkelijk.

Alle wedstrijden worden in Halle gespeeld en gaan door ofwel in de stedelijke sportzaal De Bres ofwel in de sportzaal van de Don Bosco school. Per seizoen worden er ongeveer 600 wedstrijden betwist (zie competitiekalender 2018-2019). Vanaf het seizoen 2005-2006 wordt het kampioenschap gespeeld in drie afdelingen; daarnaast wordt er ook een bekercompetitie ingericht waarbij de afdelingen worden gemengd. Elk seizoen wordt afgesloten met receptie en een viering waarbij de kampioenen en de vice-kampioenen worden gehuldigd en een aantal verdienstelijke personen worden in de kijker gesteld. De trofee voor de fair-play is een vast onderdeel van deze viering als weerspiegeling van de echte sportieve geest die het bestuur van het H.Z.V.V. wenst te promoten.

Een actief verbond.

In het seizoen 2018-2019 treden 42 ploegen aan. Sinds zijn ontstaan in 1985 zijn er door de nieuwe aansluitingen al 135 ploegen actief geweest in het verbond. Dit grote aantal bewijst enerzijds de aantrekkingskracht van het H.Z.V.V. en anderzijds de nood aan organisatie en inzet bij elke ploeg om op een blijvende manier aan sport te doen. Ploegen die deze inzet niet (meer) kunnen opbrengen, verdwijnen en worden door andere ploegen vervangen met nieuw enthousiasme en gezonde gedrevenheid.

Onze thuis!

Het ontmoetingspunt van het H.Z.V.V. is het Sportcafé van de stedelijke sportzaal De Bres. De algemene vergaderingen van bestuur met de aangesloten ploegen gaan door in het sportcafé De Bres dat tevens als ontmoetingspunt tussen ploegen en aangesloten spelers fungeert. In het sportcafé De Bres gaat jaarlijks in de maand mei de afsluitingsreceptie met kampioenenviering door die aansluit op de finale van de bekercompetitie van het H.Z.V.V.

Communicatie via de website www.hzvv.be.

Alle mededelingen van het bestuur van het H.Z.V.V. aan de ploegen van het verbond verloopt via deze website. Dat betekent dat uitnodigingen voor vergaderingen, informatie voor de ploegen en berichten over administratieve verplichtingen, opgenomen worden in de rubriek mededelingen. Adressen van ploegafgevaardigden, overzichten van gele en rode kaarten en de daaraan verbonden sancties zijn eveneens terug te vinden op deze website. De externe communicatie van het verbond verloopt via onze website, via Radio Victoria en via kranten. In het sportmagazine van Eric De Schutter elke zondagnamiddag op Radio Victoria, wordt wekelijks rond 16.30 uur verslag uitgebracht over de resultaten van de voorbije speelweek. De uitslagen van het H.Z.V.V. verschijnen tevens elke maandag op de regionale sportpagina's van de kranten Het Laatste Nieuws en Het Nieuwsblad.

Lijst met alle competities!